Privacy beleid

Wie is Massagepraktijk Brielle

Massagepraktijk Brielle
Kerkhoekstraat 5
3232 AE Brielle
Bezoekadres: Amer 3 – 3232 HA Brielle
https://www.massagepraktijkbrielle.nl
Tel: 06-29421018

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en waarom

Massagepraktijk Brielle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en omdat u deze gegevens aan mij verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Massagepraktijk Brielle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • gezondheid t.b.v. de massages (behandelplan)

Bij het eerste bezoek wordt een anamnese afgenomen om een behandelplan te kunnen maken. Dit dossier is alleen door de masseur inzichtelijk en wordt veilig opgeslagen.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens

Massagepraktijk Brielle verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandelen van betalingen
– Bereikbaarheid (indien noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van diensten
– Bij wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk Brielle neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Massagepraktijk Brielle bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijn wordt gehanteerd:

Klantenbestand
Bewaartermijn: zolang u klant bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Brielle verstrekt uitsluitend aan derden indien noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk Brielle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Via e-mail kan aangegeven worden welke persoonsgegevens gecorrigeerd of verwijderd moeten worden of er kan een verzoek tot verwijdering van gegevens worden ingediend. Massagepraktijk Brielle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Massagepraktijk Brielle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Massagepraktijk Brielle neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Scroll naar boven